Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Energetyk Rajgród

Ełcka Kolej Wąskotorowa (23km)

Jedyna w regionie, jedna z ostatnich w Polsce działających historycznych kolejek wąskotorowych. Na trasie licznie zachowana zabytkowa infrastruktura, w tym budynki (np. dworzec i parowozownia z wyposażeniem w Ełku), mosty, wiadukty, przepusty, wiata, rozjazdy i inne. Ponadto na terenie stacji kolejowej w Ełku zachowane wartościowe przykłady zabytkowego taboru kolejowego (np. wagony pocztowe i towarowe, pług itd.), w tym także lokomotywy wpisane do rejestru zabytków ruchomych.