Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Energetyk Rajgród

Góra zamkowa w Rajgrodzie (20 km)

Na półwyspie, częściowo zajętym przez domy Rajgrodu wznosi się Góra Zamkowa. To wyłącznie ziemna pozostałość po średniowiecznych warowniach jakie w tym miejscu budowali Jaćwingowie, Litwini i Polacy. Ze szczytu piękny widok na Jezioro Rajgrodzkie, a u podnóża miejsce rekreacyjne z plażą, boiskami i portem jachtowym