Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Energetyk Rajgród

Kanał Augustowski

To unikatowe w skali europejskiej dzieło budownictwa wodnego z pierwszej połowy XIX wieku. Powodem budowy Kanału Augustowskiego były pruskie restrykcje celne uniemożliwiające spławianie polskich towarów Wisłą do Gdańska. Kanał Augustowski miał połączyć dopływy Wisły, Narew i Biebrzę, z Niemnem, a od Niemna do Bałtyku zaplanowano połączenie poprzez Kanał Widawski, aby ominąć terytorium Prus. Obecnie Kanał Augustowski jest wykorzystywany jako malowniczy szlak wodny, jeden z najpiękniejszych szlaków kajakowych w Polsce. Kanałem Augustowskim kursują także statki żeglugi śródlądowej. Długość Kanału wynosi 101,2 km. Na tym odcinku wybudowano 18 śluz, z czego 14 znajduje się po polskiej stronie, 1 w pasie granicznym i 3 po stronie białoruskiej.