Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Energetyk Rajgród

Kościół Parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Rajgrodzie.

Zbudowany z czerwonej cegły w stylu neogotyckim, w latach 1906-12; trójnawowy, z transeptem. W nawach bocznych witraże. W ołtarzu głównym XVII wieczny obraz Matki Boskiej Rajgrodzkiej – w opinii wiernych uznawany za cudowny. Parafia w Rajgrodzie erygowana została w 1519 r. przez Mikołaja Radziwiłła.